Certifikovaný výrobok

Flovium sa používa k príprave pôdy, k základnému hnojeniu pred výsadbou a na prihnojovanie počas celého vegetačného obdobia okrasných drevín, trvaliek, letničiek, izbových rastlín, zeleniny a ostatných plodín. Aplikované organické hnojivo v pôde postupne uvoľňuje celý komplex prvkov spolu s humínovými kyselinami, čím sa v pôde vytvárajú koloidné komplexy, ktoré dlhodobo priaznivo ovplyvňujú úrodnosť pôdy. Hnojivom Flovium pozitívne vplývame na pôdnu reakciu a tým zlepšujeme využiteľnosť aplikovaných živín rastlinami. Hnojivo obsahuje mikroživiny, ktoré sú v pôde okamžite a efektívne využité. Je vhodné aj vo veľkovýrobe.